T.U.Z.S.A.

VEHÍCULOS:  tranvías y trolebuses.

 

 

 

 

 

 

 

              -Del nº 10 al 14 trolebuses marca BUT Q1, de un piso, origen inglés.

                                -Del 15 al 18 trolebuses Vetra CS60, de origen frances.

                                 -Del 30 al 35 trolebuses Pegaso.

 

 

volver a página de inicio